LYNGHOLM - Magasindammen
Virksomhedsportræt

Lyngholm

View Project

Lyngholm har overtaget opgaven med, hvert år at sørge for, at der er nok vand i Magasindammen, når den årlige Hubertusjagt skal afholdes i Erimitagen.
Vandet hentes fra en lille sø i Raadvad og kører det til Erimitagen og bliver så pumpet det ud i Magasindammen, indtil den har den rette dybde. Nogle år har dammen været helt tørlagt, så skal der køres med flere tanke i flere dage i træk.